Home Tocifret millionoverskud på trods – OJ Electronics har været ramt af de seneste års udvikling på verdensplan

Tocifret millionoverskud på trods – OJ Electronics har været ramt af de seneste års udvikling på verdensplan

En utilregnelig verden i konstant forandring har kunnet mærkes hos Sønderborgvirksomheden OJ Electronics. Regnskabsårets tocifrede millionoverskud er ikke “business as usual”, men har krævet økonomiske prioriteringer og strategisk omstilling.

Hos OJ Electronics er der markant stolthed over, at de igen i år i deres ledelsesberetning kan præsentere et tocifret millionoverskud for regnskabsåret 2021/2022, som lyder på 64 millioner kroner.

Administrerende direktør, Erik Damsgaard, kalder med egne ord resultatet “en bedrift ud over det sædvanlige”, da overskuddet sker “på trods af nærmest umulige vilkår”.

“Når jeg ser tilbage på det seneste år, står dette resultat tilbage som et helt unikt et af slagsen. Pandemien og et efterfølgende marked i opbrud betød, at vi som arbejdsplads måtte omstille vores dagligdag, ligesom vi har foretaget økonomiske prioriteringer, der ikke tidligere var nødvendige,” siger Erik Damsgaard.

OJ Electronics omsatte for 424 millioner kroner, og overskuddet på de 64 millioner kroner er en stigning på godt 10% sammenlignet med forrige resultat på 58 millioner kroner.

Kunderne i fokus

I ledelsesberetningen fremgår det, at OJ Electronics har oplevet en tilbagegang i overskuddet på den primære drift, hvor de er gået fra 20,9% til 17,8%. Erik Damsgaard peger på, at det helt store benspænd har været et internationalt handelsmarked, hvor priserne er stukket af.

“Vi har ikke haft andet valg end at acceptere den kritiske udvikling, der har været på det internationale handelsmarked. Samtidig er vi bevidste om, at vi ikke er de eneste, der står i denne situation, og her tænker jeg særligt på vores mange kunder over hele verden,” siger Erik Damsgaard og fortsætter:

“Kunderne vil altid være vores førsteprioritet, og derfor har det været en klar kalkule at reducere indtjeningen på vores produkter. Som virksomhed har vi et ansvar, og en reducering af vores indtjening har været vores forsøg på at hjælpe så mange som muligt helskindet igennem denne periode,” siger Erik Damsgaard.

Belært af de seneste års udvikling i samfundet er OJ Electronics påbegyndt arbejdet med at udforme en strategi for, hvordan de som virksomhed fremadrettet skal navigere i en verden, der udvikler sig så hurtigt og uforudsigeligt, som det er tilfældet.

Erik Damsgaard nævner blandt andet procedurer for varemangel og fragt som to områder, OJ Electronics er i gang med at nytænke i forbindelse med den nye strategi.

En ny hverdag

At OJ Electronics kan binde en sløjfe om seneste regnskabsår med et tocifret millionoverskud, falder i sidste ende tilbage på virksomhedens knap 170 medarbejdere. De har, ifølge Erik Damsgaard, “knoklet helt vildt” under forhold, der ligger langt fra, hvad de har været vant til.

“At vi i dag står, hvor vi gør, skyldes en medarbejderpræstation ud over det sædvanlige. Det kan jeg ikke understrege nok. På trods af svære arbejdsvilkår er de virkelig trådt i karakter og har løst de mange udfordringer, de er blevet mødt med i hverdagen,” siger Erik Damsgaard.

Det er særligt de begrænsede muligheder for at mødes fysisk under coronapandemien – både på tværs af organisationen og med deres kunder fra det meste af verden – der har krævet en markant omstilling og indsats fra den enkelte medarbejder. Og senest har den verdensomspændende varemangel og fragtkaos vist sig som markante udfordringer.

Derfor bliver deres erfaringer fra de seneste par år også et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal lægges en ny strategi for hverdagen på hovedkontoret i Sønderborg.

“OJ Electronics er ikke noget uden sine medarbejdere. Deres personlige og faglige bidrag er fundamentet, og derfor er det kun naturligt, at deres stemmer vejer tungt, når vi skal lægge retningen for fremtidens OJ Electronics,” siger Erik Damsgaard.

Kort om OJ Electronics

OJ Electronics har i mere end et halvt århundrede designet og udviklet elektroniske styringer til elektrisk gulvvarme samt HVAC Controls & Drives.

Deres fokus er at udvikle og fremstille produkter med høj kvalitet, funktionalitet, pålidelighed, design og intuitiv betjening.

Klima og bæredygtighed er to nøgleord, som OJ Electronics ikke går på kompromis med, og de har som erklæret mission at arbejde mod en forbedring af klimaet. Det gælder ikke kun i lokalområdet, da de stiller krav til deres partnere og leverandører om bæredygtig ansvarlighed.

I deres forretningsstrategi har OJ Electronics indarbejdet tre af FN’s Verdensmål, ligesom de spiller en aktiv rolle i klimaprojektet, Project Zero, der har til formål at gøre Sønderborgegnen CO2-neutral med udgangen af 2029.

CEO Erik Damsgaard at OJ Electronics in the production

OJ Electronics har hovedkontor i Sønderborg, og deres produkter er tilgængelige gennem distributører over hele verden. De har en stærk international position med datterselskaber og salgskontorer placeret på globale markeder, herunder i USA og Polen.