Home Elektronikvirksomhed har medarbejdernes trivsel som succeskriterie: ”Glade medarbejdere giver bedre bæredygtig bundlinje”

Elektronikvirksomhed har medarbejdernes trivsel som succeskriterie: ”Glade medarbejdere giver bedre bæredygtig bundlinje”

OJ Electronics har opnået stor tilfredshed blandt virksomhedens medarbejdere ved at investere strategisk i medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Gå-hjem-møder har givet værktøjer til at sikre den mentale robusthed og forebygge stress, ligesom elektronikvirksomheden fra Sønderborg tager ansvar for integrationen af deres mange internationale kollegaer.

Det bærer frugt at investere strategisk i medarbejdertrivsel og arbejdsglæde – det kan de glædeligt konstatere hos elektronikvirksomheden OJ Electronics.

I forbindelse med offentliggørelsen af deres seneste årsregnskab har den sønderjyske producent af elektriske styringer til ventilation og gulvvarme for første gang fremlagt nøgletallene fra deres ESG-rapport. I den fremgår det, at 93 procent af medarbejderne hos OJ Electronics enten er tilfredse eller meget tilfredse med at gå på arbejde.

Det tal vækker glæde hos Marianne Betzer, HR-direktør hos OJ Electronics.

“Medarbejderne udgør kernen og rygraden hos OJ Electronics, og det har de altid gjort. Vi er en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og udtalte familieværdier. Her er plads til at være den, man er, og vi tror på, at den diversitet er med til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi skal gå glade på arbejde, ellers er man ikke i stand til at yde sit bedste”, siger Marianne Betzer.

Marianne Betzer, HR Director at OJ Electronics A/S
Marianne Betzer, HR Director hos OJ Electronics A/S

Hun hæfter sig ligeledes positivt ved OJ Electronics’ stærke evne til at fastholde medarbejdere. I ESG-rapporten fremgår det, at elektronikvirksomheden har en gennemsnitlig udskiftning i medarbejderstaben på 11 procent – markant laver end markedsgennemsnittet, som ligger på 29 procent.

Agere frem for at reagere

Som et led i arbejdspladsvurderingen gennemfører OJ Electronics hvert tredje år en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne – senest i 2021. Der afholdes herudover 2 gange årligt individuelle trivselssamtaler med alle medarbejdere. Det er dog ikke de eneste værktøjer, OJ Electronics gør brug af i arbejdet med at sikre arbejdsglæden og trivslen.

I efteråret 2022 søsatte elektronikvirksomheden en række ’gå-hjem-møder’, hvor medarbejdernes velbefindende stod øverst på dagsordenen. Formålet med møderne var at give både medarbejdere og ledere håndgribelige værktøjer til, hvordan de individuelt og i fællesskab kan arbejde med deres mentale sundhed og forebygge stress.

“Initiativet til møderne kom på bagkant af et par omskiftelige år med pandemi og efterfølgende krigen i Ukraine. Vi ønsker at agere på mistrivselstegn frem for først at reagere, når skaden er sket, og vi har nu nogle helt konkrete værktøjer, der gør det muligt for os at spotte mistrivsel og stress på et tidligt tidspunkt og dermed komme eventuelle udfordringer i forkøbet”, siger Marianne Betzer og tilføjer:

“Ud over de løbende trivselssamtaler med medarbejderne ønsker vi med møderne at signalere, at døren hos den nærmest leder altid står åben, og at man ikke skal være bange for at åbne op om de problemstillinger, man går og tumler med.”

Sønderjysk med internationalt udsyn

Hos OJ Electronics ynder de at beskrive sig som en dansk familievirksomhed med et internationalt udsyn. Den beskrivelse dækker over deres markedsandele, som strækker sig ud over hele verden, ligesom det i lige så høj grad dækker over medarbejdersammensætningen.

Af ESG-rapporten fremgår det, at 20 procent af de 176 medarbejdere har andet pas end dansk, med nationaliteter fra blandt andet Brasilien, Indien, Pakistan, Østrig og Østeuropa.

“For mange af vores internationale kollegaer er situationen den, at de i Danmark skal skabe sig en helt ny tilværelse. Af erfaring ved vi, at den øvelse kræver støtte og hjælp, og vi ser det som vores ansvar at sikre, at de falder til og relativt hurtigt får en hverdag op at køre – også uden for arbejde”, siger Marianne Betzer.

Hun fremhæver, at OJ Electronics blandt andet tilbyder de mange internationale kollegaer danskundervisning, da sproget er vigtigt for det sociale liv i virksomheden, som blandt andet byder på mange sociale arrangementer året rundt.

“Vi kan se, at det gør en afgørende forskel at investere i medarbejdertrivsel, for år efter år fejrer vi det ene jubilæum efter det andet, og her snakker vi kollegaer, der har været hos os helt op til 40 år. Det, synes vi, er den fornemmeste anerkendelse, vi kan få som virksomhed – at enkeltpersoner vælger at dedikere så mange af deres år til det, vi har skabt her i Sønderborg”, siger Marianne Betzer.